Varumärken

Vilka fördelar ger ett starkt varumärke?

Ett varumärke ger en garanti för tillförlitlighet och kvalitet. Konsumenternas förtroende är grunden vid alla varumärkesvärderingar och de företag som har starka varumärkena har ett enormt incitament att arbeta för att behålla förtroendet. Ett starkt varumärke kräver ofta dyr reklam och bra marknadsföring vilket kan både höja priset för kunderna och inträdeshinder för nya konkurrenter.

Sveriges starkaste varumärken

De starkaste varumärkena i Sverige enligt YouGovs ”Best Brands” med de varumärken som omtalas mest i positiva ordalag.

Varumärke
Volvo
ICA
IKEA
Michelin
Apple
Samsung
Västerbottenost
Blocket
Google
BMW