Reklamtidningar

Rekalmböcker

Bild: ofta är  bibliotekens hyllor med böcker om reklam och marknadsföring rätt begränsade.

Reklamtidningar

Den tidingen som är störst inom reklam Sverige är Resumé och Dagens Media.

Det finns också facktidningar inom mediebranschen exempelvis

  • Market.se som är fokuserade på varuhandel
  • Cap&Design som har fokus på Internet och design
  • Butikstrender